Lat 51. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Długoletni choreograf i instruktor ZPiT „Elegia”.

Radny powiatowy w latach 1998-2010, dwukrotnie Wicestarosta Myślenicki. Radny Rady Gminy Sułkowice w latach 2010-2018 – były Wiceprzewodniczący Rady, były Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Bezpartyjny. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień. Aktywny działacz społeczny – racjonalny i skuteczny.