Jeżeli mieszkasz w gminie Sułkowice (Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka, Rudnik, Sułkowice) dostaniesz cztery karty do głosowania: w wyborach do rady gminy lub miasta, do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na burmistrza gminy.


Pamiętaj:

  1. w wyborach radnych w gminach i miastach, które przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata;
  2. w wyborach do rad powiatów i sejmików województw, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów;
  3. w wyborach burmistrza gminy postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

 

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Więcej informacji na: http://wybieramwybory.pl